Vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintialennuksen kriteerit kiristyvät

Helsingin vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintialennuksen kriteereitä päivitetään. Jatkossa edun saisivat esityksen mukaan vain ne ajoneuvot, jotka täyttävät Euro 6 -tason sekä hiilidioksidirajan 50 g/km WLTP-mittaustavalla mitattuna. Myös täyssähköajoneuvot ja täyssähköiset L-luokan ajoneuvot saavat edun. Asia käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 7.3.

Kriteerien päivityksellä Helsinki kannustaa täyssähköajoneuvojen ja ladattavien hybridien käyttöön kaupunkialueella. Uudet kriteerit tulevat voimaan kaupunginhallituksen päätöksestä alkaen. Pysäköintietuuden piiristä poistuville ajoneuvoille aiempi pysäköintietuus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Merkittävin muutos kriteereihin on yhden hiilidioksidipäästörajan (CO2) asettaminen kaikille ajoneuvoille käyttövoimasta riippumatta. Ajoneuvo täyttää CO2-vaatimuksen, jos sen päästöt ovat enintään eli 50 g/km WLTP-päästömittausmenetelmällä tai 37 g/km NEDC-päästömittausmenetelmällä mitattuna.

Helsingin kaupunki on myöntänyt 50 % alennuksen vähäpäästöisille ajoneuvoille vuodesta 2011 lähtien. Kriteereitä päivitetään kahden vuoden välein. Hiilidioksidiraja kiristyy jatkossa markkinatilanteen mukaan kohti täyssähkövaatimusta eli päästötasoa 0 g/km.

Liikenteen sähköistyminen tärkeä osa Helsingin päästövähennystavoitteita

Helsingin kaupunginstrategiassa 2021–2025 liikenteen sähköistyminen on tärkeässä roolissa vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Ajoneuvokannan sähköistymistä edistetään useissa Helsingin ohjelmissa, muun muassa Hiilineutraali Helsinki −toimenpideohjelman, Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelman 2017–2024 ja Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018–2022 kautta. 

Tiukennettavat vähäpäästöisyysalennuksen kriteerit ohjaavat voimakkaammin kohti Helsingin tavoitetta kasvattaa sähköautojen osuus 30 % Helsingin ajoneuvokannasta vuoteen 2035 mennessä. Päivitys on myös linjassa Helsingin ilmanlaadun ja meluntorjunnan tavoitteiden kanssa.

Sähköautojen ja ladattavien hybridien pienemmät käyttökustannukset tasoittavat hintaeroa suhteessa polttomoottoriautoihin, vaikka ladattavat ajoneuvot ovatkin vielä keskimäärin kalliimpia kuin polttomoottoriautot. Valtio kompensoi sähköautojen kustannuksia mm. hankintatuella. Valtion ja kaupungin kannustimet kehittävät myös osaltaan käytettyjen sähköautojen markkinoita.

Lähde: STT / HEL

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *